Om Jette Waagner

Jette Waagner, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen på 3/4 tid og indehaver af Marte Meo-kontakt. Psykologi- og socialrådgiveruddannet Marte Meo Supervisor, uddanner og underviser i Danmark, Skandinavien og i Nuuk.

Jette WagnerJeg er født i 1962 og bor i Birkerød. Jeg har sidefag i psykologi fra Ålborg Universitet, er psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København og socialrådgiveruddannelsen fra Den Social Højskole i Esbjerg. Jeg underviste i 9 år på Social- og Sundhedsskole, herefter 3 år kommunal demenskonsulent. Nu er jeg ansat som demenskonsulent i Sundhedsstyrelsen på 3/4 tid. Under mine studier var jeg vikar på plejehjem.

I 2002 blev jeg Marte Meo Terapeut fra Danmarks Pædagogiske Universitet og i 2005 blev jeg videreuddannet til Marte Meo Supervisor. 

Mine praktiske erfaringer med metoden

 • Uddannelse af Marte Meo terapeuter siden 2005: pædagoger, sosu-assistenter, sundhedsplejersker, sygeplejersker, ledere.
 • Siden 2016 3-4 måneders projektforløb på plejecentre for Sundhedsstyrelsen
 • Kurser for demenskoordinatorer, ledere og pårørende
 • Forløb med forældre og børn i hjemmet.
 • Forløb med pædagoger og børn
 • Implementering af metoden i vuggestue over 6 måneder
 • Forløb med sosu-personale og borgere med demens 
  Implementering af metoden i demensplejen i kommune
 • Tilsynsforløb for daginstitutioner og plejehjemspersonale
 • Foredrag og kurser for forældre, pårørende, studerende, lærere og personale
  i dag- og døgninstitutioner, socialpædagogiske institutioner, plejehjem og ældrecenter
 • Forløb med udvikling af kommunikationen ved personalemøder

Arbejdspladser, hvor jeg har afviklet behandlingsforløb, temadage og foredrag. 
Vuggestuer, børnehaver, SFO, specialskoler, folkeskoler, pædagogseminarier, døgninstitutioner, plejehjem og pårørendegrupper, sosu-skoler, børnefamilier, undervisning for andre kursusvirksomheder, University College. I Danmark, Skandinavien - og i Nuuk, hvor jeg har været 9 gange.

Samarbejde

Jeg deler lokaler med Opvækst Kurser og Foredrag på www.opvaekstkurser.dk, kursusvirksomheden humor.dk.

©2013 Marte Meokontakt - Bistrupvej 49, 3460 Birkerød, Tlf.: 21206249 mail: jwaagner@hotmail.com