Om Jette Waagner

Jette Waagner, konsulent i Sundhedsstyrelsen på halv tid og indehaver af Marte Meo-kontakt. Psykologi- og socialrådgiveruddannet Marte Meo Supervisor, uddanner og underviser i Danmark, Skandinavien og i Nuuk.

Jette Wagner Jeg er født i 1962 og bor i Birkerød. Jeg har læst sidefag i psykologi på Ålborg Universitet, psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i København og taget socialrådgiveruddannelsen på den Sociale Højskole i Esbjerg. Jeg underviste i 9 år ved social- og sundhedsskole, og er nu ansat som demenskonsulent i Sundhedsstyrelsen på halv tid. Under mine studier havde jeg deltidsarbejde på forskellige plejehjem.

I 2002 blev jeg Marte Meo Terapeut fra Danmarks Pædagogiske Universitet og i 2005 blev jeg videreuddannet til Marte Meo Supervisor. 

Mine praktiske erfaringer med metoden

 • Uddannelse af adskillige hold Marte Meo terapeuter siden 2005: pædagoger, sosu-assistenter, sundhedsplejersker, sygeplejersker, ledere.
 • Forløb med forældre og børn i hjemmet.
 • Forløb med pædagoger og børn
 • Implementering af metoden i vuggestue over 6 måneder
 • Forløb med sosu-personale og borgere med demens
 • Implementering af metoden i demensplejen i kommune (igangværende proces fra 2015)
 • Supervisionsforløb for daginstitutions- og plejehjemspersonale
 • Foredrag og kurser for forældre, studerende, lærere og personale i dag- og døgninstitutioner, 
  socialpædagogiske institutioner, plejehjem og ældrecentre
 • Forløb med udvikling af kommunikationen ved personalemøder

Eksempler på arbejdspladser, hvor jeg har lavet behandlingsforløb, temadage og foredrag
Vuggestuer, børnehaver, SFO, specialskoler, folkeskoler, pædagogseminarier, døgninstitutioner, plejehjem, sosu-skoler, børnefamilier, samt undervisning for andre kursusvirksomheder, University College. I Danmark, Skandinavien og i Nuuk, hvor jeg i 2016 - 2017 uddanner et hold terapeuter samt afvikler temadage.

Samarbejde

Jeg deler lokaler med Opvækst Kurser og Foredrag på www.opvaekstkurser.dk, som bl. a. afvikler kurser i udlandet – og med humor.dk TRIVSEL ♦ LEDELSE ♦ INNOVATION

©2013 Marte Meokontakt - Bistrupvej 49, 3460 Birkerød, Tlf.: 21206249 mail: jwaagner@hotmail.com