Diferentes dosis promueve la mala nutrici n, que un remedio de Viagra, a os despu s populares para principiantes y peligroso, simplemente gasta menos https://farmacia-masculina.com/ dinero en presencia de un organismo.

Bliv Marte Meo terapeut

"Af hjertet tak Jette - for alt det, du har givet af dig selv i undervisningen. Jeg er så glad og meget stolt af, at være uddannet Marte Meo terapeut hos dig, og jeg håber, du fortsætter med at uddanne flere i mange , mange år. "
- Lene Rasmussen, sundhedsplejerske, nu uddannet Marte Meo terapeut, Furesø Kommune

Vælger du denne eftertragtede uddannelse, vil du allerede under studiet mærke, at du bliver bedre i forhold til relationsarbejdet  på arbejde, men også i forhold til alle andre relationer. Du vil opleve at din autoritet som vejleder i forhold til kollegaer, pårørende, forældre og evt. praktikanter vil blive styrket.

Uddannelsen til Marte Meo Terapeut varer 1½ år, hvor der er veksles mellem kursusdage og deltagernes egne arbejdsdage.

Uddannelsen svarer niveaumæssigt til  Pædagogisk Diplomuddannelse. Uddannelsen giver mange steder muligheder for kvalifikationstillæg og funktionsløn.

Kursisten skal under uddannelsen arbejde med og afslutte minimum 5 forløb, der dokumenteres skriftligt og på video. Efter endt uddannelse skal kursisten være i stand til at analysere videoklip af samspil ud fra  metodens  7 samspilselementer samt give tilbagemelding til fagpersoner. Under tilbagemeldingen skal kursisten kunne give konkret vejledning i, hvordan fagpersoner kan arbejde udviklingsstøttende. Uddannelsen kan vælges afsluttet med en times eksamen med udstedelse af certifikat udstedt af metodens grundlægger Maria Aarts fra Holland.

Undervisning

Formål

Formålet med uddannelsen er, at kursisten lærer at anvende metoden i praksis ud fra metoderns 7 samspilselementer i forhold til børn, ældre, mennesker med demens eller handicappede.

  • at se og følge initiativ
  • at vente
  • positiv bekræftelse                   
  • at sætte ord på barnet, borgeren, m. fl.
  • at sætte ord på sig selv
  • turtagning
  • positiv ledelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på Marte Meo uddannelsen skal du have og mellemlang videregående uddannelse på mindst 2½ år og have flere års erfaring inden for f.eks. pædagogiske, det plejefaglige, sociale eller sundhedsfagligt arbejde. Du skal også have mulighed for at bruge Marte Meo Metoden til daglig.

Faglige krav

For at blive eksamineret Marte Meo Terapeut skal kursisten have arbejdet med og afsluttet mindst 5 forløb. Disse skal dokumentes skriftligt og på video. Et forløb er afsluttet, når det oprindelige spørgsmål fra fagperson / forældre er blevet besvaret / løst. Uddannelsen afsluttes med eksamen hos en licensed Marte Meo Supervisor. Efter  bestået eksamen udstedes certifikat verificeret af metodens grundlægger Maria Aarts, Holland. Kursisten kan også fravælge eksamen.

Varighed

Uddannelsen varer ca. 1½ år og er opbygget, således ifølge Marte Meo International Network, der angiver følgende tidsforbrug:

19 dage á 6 timer (fællesundervisning) = 114 timer 

Eget arbejde mellem kursusdagene = 192 timer
Totalt = 306 timer

Tidsangivelserne er minimumsangivelser

 

Hertil kommer:

  • Udarbejdelse af skriftligt materiale til eksaminering
  • Forberedelse til eksaminering
  • Eksamination

 

Antal kursusdage hos Marte Meo Kontakt

20 dage inkl. eksamination. Alle dage undervises fra kl. 9.00-15.00.

Antal deltagere

Maksimum 6 pr. hold

Udstyr

Der kræves udstyr til videooptagelser fx. tablet 

Pris

Kr. 26.000.- plus moms, (som kan modregnes) inklusiv  morgenbrød samt kaffe, te og frugt m. m. hele dage
Den lave pris skyldes, at vi har eget kursuslokale, og at vi ikke har ikke en stor og dyr administration

 

©2013 Marte Meokontakt - Bistrupvej 49, 3460 Birkerød, Tlf.: 21206249 mail: jwaagner@hotmail.com