Bliv Marte Meo terapeut

"Af hjertet tak Jette - for alt det, du har givet af dig selv igennem mit forløb. Jeg er så glad og meget stolt af, at være uddannet Marte Meo terapeut hos dig, og jeg håber, du fortsætter med at uddanne endnu flere i mange, mange år."
- Lene Rasmussen, sundhedsplejerske, nu uddannet Marte Meo terapeut, Furesø Kommune

Det sker, at dygtige fagpersoner – når de præsenteres for Marte Meo Metoden – siger: - "Sådan gør jeg faktisk i mit daglige arbejde” Dette skyldes, at metoden bygger på studiet af den gode praksis. Men selv den dygtigste kan styrke sine kompetencer i mødet med teori og metode.

Vælger du denne eftertragtede uddannelse, vil du allerede under studiet mærke, at du bliver endnu bedre til dit relationsarbejde - på hjemmefronten og på arbejde. Du vil opleve, at din autoritet som vejleder i forhold til kollegaer, pårørende, forældre og evt. praktikanter vil blive styrket.

Uddannelsen til Marte Meo Terapeut varer 1½ år, hvor der veksles mellem kursusdage og egne arbejdsdage.

Uddannelsen svarer niveaumæssigt til Pædagogisk Diplomuddannelse. Uddannelsen giver mange steder muligheder for kvalifikationstillæg og funktionsløn.

Kursisten skal under uddannelsen arbejde med og afslutte minimum 5 forløb, der dokumenteres skriftligt og på video. Kursisten bliver i stand til at lave en professionel analyse ud fra metodens 7 samspilselementer samt give tilbagemelding til fagpersonen eller forælderen i forløbet. Under tilbagemeldingen skal kursisten kunne give konkret vejledning i, hvordan fagpersonen eller personalet yderligere kan støtte eksempelvis barnet i dets udvikling. Uddannelsen kan vælges afsluttet med eksamen hos en Licensed Supervisor og efter bestået eksamen udstedes certifikat verificeret af metodens grundlægger Maria Aarts fra Holland.

Undervisning

Formål

Formålet med uddannelsen er, at kursisten lærer at anvende metoden i praksis ud fra metodens 7 samspilselementer i forhold til børn, ældre, demente eller handicappede.

  • at se og følge initiativ
  • at vente
  • at benævne initiativ og følelser
  • at benævne barnet
  • at benævne sig selv
  • at benævne sig selv turtagning
  • positiv ledelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på Marte Meo uddannelsen skal du have en mellemlang videregående uddannelse på minimum 2½ år og have flere års erfaring inden for f.eks. pædagogisk, plejefagligt, socialt eller sundhedsfagligt arbejde. Du skal også have mulighed for at bruge Marte Meo Metoden til daglig.

Faglige krav

For at blive eksamineret Marte Meo Terapeut skal kursisten have arbejdet med og afsluttet mindst 5 forløb. Disse skal dokumenteres skriftligt og på video. Et forløb er afsluttet, når det oprindelige spørgsmål fra fagperson/forældre er blevet besvaret betting offers. Et forløb består af videooptagelse, analyse og tilbagemelding til fagperson/forældre afhængig af kursistens arbejdsområde. Uddannelsen afsluttes med eksamen hos en Licensed Marte Meo Supervisor. Efter bestået eksamen udstedes certifikat verificeret af metodens grundlægger Maria Aarts, Holland.

Varighed

Uddannelsen varer ca. 1½ år og er opbygget, så den opfylder kravene fra Marte Meo International Network, der angiver følgende tidsforbrug:

17 dage á 6 timer (supervision)               = 102 timer 

Eget arbejde mellem kursusdagene        = 192 timer
Totalt                                                               = 294 timer

Tidsangivelserne er minimumsangivelser

 

Hertil kommer:

  • Udarbejdelse af skriftligt materiale til eksamination
  • Forberedelse til eksamination
  • Eksamination

 

Antal kursusdage hos Marte Meo Kontakt

20 dage inkl. eksamination. Alle dage undervises fra kl. 9.00-15.00.

Antal deltagere

Maksimum 8 per hold

Udstyr

Der kræves udstyr til videooptagelser: Tablet er meget anvendelig

Pris

Kr. 26.000.- ex. moms, inklusive morgenbrød samt kaffe, te og frugt hele dagen
Den lave pris skyldes, at vi har eget kursuslokale, og at vi ikke har en stor og dyr administration

 

©2013 Marte Meokontakt - Bistrupvej 49, 3460 Birkerød, Tlf.: 21206249 mail: jwaagner@hotmail.com