Kurser, foredrag og behandlingsforløb

Jette Waagner inddrager videoklip, hvor I ser børn og voksne / demensramte og plejepersonale i samspil (og ikke kun taler om dem). Derfor giver disse arrangementer en stor læringseffekt og er meget efterspurgte.

Kurser og foredrag tilpasses jeres faggruppe og indeholder introduktion til metodens 7 samspilselementer rigeligt eksemplificeret med videosekvenser af samspil fra hverdagen. I får lejlighed til at arbejde med metoden under kurset, hvor I  organiseres i par og grupper, der får til opgave at identificere metodens 7 samspilselementer.

Vi kan aftale, at I sender videooptagelser (efter nærmere instruktion) fra jeres hverdag, som herefter er genstand for analyse.


 

Temadag: Introduktion til Marte Meo Metoden

– sådan kommer jeres institution i gang med metoden. Vi kan anbefale – vi har gode erfaringer med – at flere institutioner slår sig sammen om en sådan temadag. Vi kommer to – I betaler for en!

Læs mere (PDF)


 

Redskaber til inklusion

Marte Meo Metoden er en effektiv inklusionsmetode. En temadag kan indledes med et oplæg om begrebet inklusion - belyst fra mange vinkler.

Oplæg ved forældremøder

Metodens 7 samspilselementer gennemgås og vises på video med genkendelige situationer fra familiens hverdag. Forældrenes spørgsmål og problematikker behandles.

6 dages introduktionskursus for jeres Kommune, Plejecenter, Dagtilbud eller Klynge

Pris aftales. Prisen afhænger af deltagerantal. Kontakt os for en uforpligtende samtale. 

Dag 1 og 2 / dag 3 og 4 samt dag 5 og 6 ligger sammenhængende, Deltagerne arbejder på egen hånd mellem dagene med videoptagelser.Kurset er målrettet fagpersoner, der gerne vil stifte bekendtskab med metoden for at kunne anvende den i egen praksis fremover. 

Behandlingsforløb

Et behandlingsforløb hvor en uhensigtsmæssig adfærd eller mistrivsel skal behandles, starter med formuleringen af de samspilsproblemer, der ønskes hjælp til at løse. Forløbet kan tage udgangspunkt i samspilsproblemer med et enkelt barn, en spisesituation med en gruppe børn, en ældre, en skoleklasse, problemer i personalegruppen eller i en familie. Der optages korte sekvenser fra hverdagen, der efterfølgende analyseres ud fra metodens 7 samspilselementer.

Marte Meo Supervisoren og fagpersonen/forælderen ser klip fra optagelsen sammen, og det aftales, hvilket element, der arbejdes videre med inden næste optagelse – der formuleres et såkaldt arbejdspunkt. Således fortsætter forløbet, indtil de involverede i optagelserne ”ved egen kraft” og supervisionsstøtte har arbejdet sig hen til en løsning af problemet Jette Waagner her afviklet adskillige forløb med både børn, personaler og mennesker med demens med dokumenterede resultater. Det kan ses på video.

 

©2013 Marte Meokontakt - Bistrupvej 49, 3460 Birkerød, Tlf.: 21206249 mail: jwaagner@hotmail.com