Marte Meo Metoden

"Metode" kommer af græsk og betyder både "undersøgelsesmåde" og "vej". Marte Meo Metoden er netop et analyseværktøj og en vej til udvikling

Marte Meo kommer af latin og betyder ”ved egen kraft”.
Udgangspunktet er, at vi udvikles ud fra egne iboende kræfter. Maria Arts fra Holland, der udviklede metoden ved at studere praksis, bemærkede, at vi udvikles mest optimalt gennem samspil, hvor vi understøttes til at udvikle os ved egne kræfter. Maria Arts tanker bygger også på nyeste udviklingspsykologi fra Daniel Sterns forskning. Metoden er et konkret pædagogisk redskab til at analysere alle former for samspil gennem korte videosekvenser. Her kan man finde frem til samspillets potentialer.

Billede af metode

Du lærer at analysere videofilmede samspilssituationer ud fra metodens 7 samspilselementer. 
Her er de 7 samspilselementer:

  • at se og følge initiativ
  • at vente
  • at bekræfte initiativ og følelse
  • at benævne barnet
  • at benævne sig selv
  • turtagning
  • positiv ledelse

Metoden har et humanistisk og resurseorienteret menneskesyn, som ligger i forlængelse af Servicelovens og Folkeskolelovens intentioner. Metoden har vundet meget stor udbredelse især inden for daginstitutions-, ældre- og demensområdet, men også inden for områder som familiebehandling, handicapområdet, adoptivfamilier, personalesamarbejde, mødevirksomhed og undervisning. Alle steder, hvor der er samspil mellem mennesker, kan metoden anvendes til løsning af problemer i samspillet. Det er ikke A, der er problemet. Det er heller ikke B, der er problemet. Det er A`s og B`s samspil, der er problemet. Derfor er det problemet, der er problemet!

©2013 Marte Meokontakt - Bistrupvej 49, 3460 Birkerød, Tlf.: 21206249 mail: jwaagner@hotmail.com